Register dejanskih lastnikov

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV   Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uvedel Register dejanskih lastnikov, ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES. Register dejanskih lastnikov bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih družb (z izjemo enoosebnih d.o.o.), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih…

Novi val pošiljanja – EBN

Novi val pošiljanja – EUROPEAN BUSINESS NUMBER (EBN)   Med slovenskimi podjetniki se je že pred leti pojavila izjemno zavajajoča pošta tujega spletnega poslovnega imenika EUROPEAN BUSINESS NUMBER (EBN). Očitno je prišel novi val zavajujočega vabljenja k vpisu v tuje spletne poslovne imenike. Podjetnik je zaveden, da se prijavlja v brezplačno bazo, kjer bo pridobil številko,…

FURS poostreno nad nepredlagatelje REK obrazcev

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost   Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov.   Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki…

Prevara na internetu

Nova prevara s kreditnimi karticami Banke in hranilnice so zaznale pojav nove oblike poskusa prevare s kreditnimi karticami. Opaženi so bili primeri, ko neznana oseba pokliče stranko oz. imetnika kartice in se predstavi kot zaposleni na oddelku za varnost pri VISA ali MasterCard kartični shemi. Prevarant, ki po telefonu pokliče stranko, že razpolaga z nekaterimi osnovnimi…

VDČ

Uveljavljanje posebne olajšave VDČ   Zavezanci, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) in tisti, ki želijo te podatke spremeniti, morajo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine oddati najkasneje do 6.2.2017 na…