Nedovoljeno prirejanje iger na srečo

Inšpektorji FURS v sodelovanju s policijo uspešni pri odkritju nedovoljenega prirejanja iger na srečo   Inšpektorji Finančne uprave RS so v tesnem sodelovanju s policisti in kriminalisti na območju Murske Sobote izvedli uspešno akcijo usmerjeno v odkrivanje in preprečevanje nedovoljenega prirejanja igre na srečo.   Na podlagi zbiranja obvestil in izvedenega nadzora v okviru hišne preiskave,…

Davčna obravnava kriptovalut

Davčna obravnava kriptovalut Davčna obravnava dohodka, doseženega iz poslovanja z virtualnimi valutami, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Odvisno od tega, kdo dosega dohodek (pravna oseba, fizična oseba, fizična oseba z dejavnostjo) in za kakšno vrsto dohodka gre (dohodek iz kreiranja virtualnih valut, iz kupovanja in prodajanja virtualnih valut, izplačilo drugega dohodka v virtualni valuti, plačilo za opravljeno storitev,…

Inšpekcijiski nadzor na javnih prireditvah

Inšpekcijiski nadzor na javnih prireditvah   Organizatorjem prireditev svetujemo, naj pravočasno poskrbijo za pravilno izpolnjevanje vseh davčnih obveznosti, prijavo zaposlenih oseb in pravilno izdajo računov.   Finančna uprava RS bo tudi letos izvajala poostrene nadzore na različnih javnih prireditvah (koncerti, sejmi, festivali, srečanja, veselice, tabori, shodi, ipd.), saj pri takih dogodkih obstaja večja verjetnost zaposlovanja…

Prvi učinki Furs-ovega nadzora

Prvi učinki Furs-ovega nadzora zaradi neizplačila plač   Od 360 obravnavanih zavezancev jih 137 ni izplačalo plač, v 50 primerih pa so plače bile izplačane, vendar prispevki niso bili obračunani.   Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o PIZ od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce,…

Minimalna plača 2018

Minimalna plača za leto 2018   Minimalna plača od 1.1.2018 dalje znaša 842,79 € bruto oziroma 638,42 € neto. Velja za delo s polnim delovnim časom. To je približno 25 evrov več kot doslej. Objava: Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018   Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem…