Prvi učinki Furs-ovega nadzora zaradi neizplačila plač

 

Od 360 obravnavanih zavezancev jih 137 ni izplačalo plač, v 50 primerih pa so plače bile izplačane, vendar prispevki niso bili obračunani.

 

Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o PIZ od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (REK obrazcev), ker delavcem niso izplačali plač.
V začetku februarja 2018 so mobilni kontrolorji FURS-a začeli z nadzori nad kršitvami neoddanih REK obrazcev.

 

  • v 89 primerih nadzor ni bil potreben, ker so bili vsi REK obrazci oddani;
  • v 50 primerih so nadzorniki na terenu (na podlagi izjave zastopnika družbe) ugotovili, da so plače bile izplačane, REK obrazci pa niso bili predloženi;
  • v 137 primerih, kjer je bilo ugotovljeno, da plače niso bile izplačane, bo uveden prekrškovni postopek,
  • v 84 primerih zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv.

 

FURS bo tudi v prihodnje izvajal nadzore zaradi neizplačila plače ter sankcioniral vse kršitelje. Zato poziva vse delodajalce, da izplačujejo mesečne plače v rokih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih in da predložijo REK 1 obrazce, saj bodo v nasprotnem primeru brez posebnega in vnovičnega pozivanja prekrškovno obravnavani.

 

VIR: FURS