Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Nova Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja jasneje določa minimalno višino povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo, ter poenostavlja določanje neobdavčene višine pri zaposlenih osebah.  Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne…